“Giải pháp chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước năm 2020” tại Vĩnh Long

Thứ Năm, 03-12-2020, 14:11
Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 3-12, tại hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước năm 2020”. Đến dự có Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời…

Hội thảo báo cáo về tình hình chuyển đổi số quốc gia, các tham luận về giải pháp chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước, cho doanh nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi số cho tỉnh Vĩnh Long; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị thiết thực từ các nhà chuyên môn, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin - truyền thông. Từng bước hoàn thiện chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin; cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương thông qua hệ thống nền tảng, chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh trên cơ sở bảo đảm an toàn, an ninh mạng… Từ đó, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đưa ra những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, không lãng phí trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ kịp thời nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội và đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số, trước hết là chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

“Giải pháp chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước năm 2020” tại Vĩnh Long -0
 Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, sở ngành tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều tỉnh, thành đã có kế hoạch cụ thể hoặc đã bắt đầu xuất phát trong cuộc chạy đua về công nghệ. Để tỉnh Vĩnh Long có thể duy trì và tiến lên trong bảng xếp hạng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp, vận hành ổn định, cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và đưa vào thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh năm 2020. Qua đó, từng bước làm thay đổi thói quen, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quan trọng hơn, đó là chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được nâng cao”.

Đây là cơ hội để tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

BÁ DŨNG