Bitexco tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III

Thứ Bảy, 30-05-2020, 18:19
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 30-5, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Hà Nội có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ một chi bộ với bốn đảng viên vào năm 2008, đến nay Công ty đã có một Đảng bộ vững mạnh sau hai nhiệm kỳ xây dựng và phát triển. Với chủ đề “ Tiên phong – Đồng hành – Phát triển”, Đại hội lần thứ III đã thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới trong đó tập trung “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần phát triển Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco trở thành một trong những Tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam”.

Về dự Đại hội có Đồng chí Trịnh Huy Thành- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; đồng chí Lê Văn Phúc- Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN HN và 123 đảng viên đến từ các chi bộ của Đảng bộ Tập đoàn Bitexco.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, đồng chí Trần Thị Thắm - Bí thư Đảng ủy cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự định hướng và dẫn dắt về đường lối chính trị của Đảng bộ, tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Bitexco đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Doanh thu và lợi nhuận toàn hệ thống đều có sự tăng trưởng. Từ năm 2015 tới 2019, tổng doanh thu tăng trưởng 220%, lợi nhuận tăng 531%, ngân sách nộp nhà nước tăng 304%. Những chỉ tiêu kinh tế đạt được của 5 năm qua đều tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định sự phát triển liên tục và bền vững của Tập đoàn theo định hướng chiến lược mà Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra”.

Đồng chí Vũ Đức Thuấn đã được tín nhiệm bầu là Bí thư BCH Đảng bộ khóa III.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng cũng luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ Tập đoàn Bitexco đã thu hút và đào tạo, kết nạp được đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo rất cơ bản và chuyên sâu, được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, có động lực phát triển và tiến bộ, có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Đây chính là nguồn lực rất lớn để xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp, đồng hành cùng phát triển và phát triển bền vững. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua nhiều hoạt động với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối DN HN biểu dương những kết quả Đảng bộ Tập đoàn Bitexco đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 qua. Đảng ủy Bitexco luôn nhận được các danh hiệu của Đảng uỷ Khối Du lịch Hà Nội và Khối Doanh nghiệp Hà Nội như “Tổ chức Cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh” và “Tổ chức Cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; “Tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Với tinh thần khách quan, dân chủ, trí tuệ, vì tập thể, Đại hội đã tiến hành bầu nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bitexco khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII.

Kết quả, 100% Đảng viên dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Vũ Đức Thuấn đã được tín nhiệm bầu là Bí thư BCH Đảng bộ khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

LÊ TRẦN LONG