Sơn La kỷ luật 83 đảng viên có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Thứ Năm, 07-11-2019, 05:24

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa ra Thông báo số 208/TB-UBKTTU, ngày 5-11-2019 về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và 83 đảng viên liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, Ðảng ủy Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Sơn La đã buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra việc nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Ðảng, Nhà nước. Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ðảng ủy Sở Giáo dục và Ðào tạo. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xem xét theo thẩm quyền đối với 100 đảng viên có liên quan và quyết định thi hành kỷ luật 83 đảng viên; phê bình nghiêm khắc chín đảng viên; đang tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định đối với sáu đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên đang trong chế độ thai sản. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng đối với nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến và bảy đảng viên vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Ðảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. Số còn lại gồm những đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo, Công an tỉnh, cha mẹ học sinh được nâng điểm và đối tượng trung gian, đều bị kỷ luật theo các mức độ sai phạm đã được xem xét, kết luận.

Trước đó, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Ðức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Ðảng; Ủy ban Kiểm tra T.Ư thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bằng hình thức cảnh cáo.

Ðối với những trường hợp cha mẹ học sinh có con được nâng điểm không phải là đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thông báo đến thủ trưởng đơn vị công tác, chính quyền địa phương xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

PV