Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Thứ Sáu, 11-10-2019, 17:14

NDĐT - Ngày 11-10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về: Phần 8 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Phần 7 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 về công nhận, cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài và phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh TAND tối cao nhấn mạnh: Qua thực tiễn, Tòa án nhân dân các cấp đã cơ bản giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc liên quan đến công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Tuy nhiên việc giải quyết các loại vụ việc trên còn tồn tại một số hạn chế xuất phát từ năng lực, trình độ của cán bộ, thẩm phán cũng như việc thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ luật TTDS về vấn đề này; Chính vì vậy, thông qua hội thảo này sẽ giúp cho việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC về việc hướng dẫn các thủ tục trên là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác giải quyết các yêu cầu, vụ việc diễn ra trong thực tiễn.

Mục đích của hội thảo này nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, thẩm phán Tòa án đối với ba dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu vào từng nội dung, điều khoản của các dự thảo Nghị quyết sẽ góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc thêm những vấn đề cần giải quyết để làm cơ sở cho việc tiếp thu, giải trình, sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Hội đồng thẩm phán TANDTC cho ý kiến. Từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy công cuộc cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật trong nước và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hội thảo lần này cũng là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Cải thiện môi trường kinh doanh công bằng trong khu vực ASEAN” do Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh tài trợ.

QUANG THỌ