Kỷ luật ba Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðồng Nai

Thứ Tư, 16-10-2019, 03:18

Ngày 15-10, tại Ðồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với ba Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðồng Nai.

Cụ thể: kỷ luật giáng chức đối với Ðại tá Lý Quang Dũng từ Phó Giám đốc Công an tỉnh (đang chờ nhận sổ hưu) xuống cấp Trưởng phòng; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai Phó Giám đốc Công an tỉnh là Ðại tá Trần Thị Ngọc Thuận và Ðại tá Nguyễn Văn Kim. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về mặt Ðảng đối với ba cán bộ này, gồm: Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ðại tá Lý Quang Dũng; Cảnh cáo đối với Ðại tá Nguyễn Văn Kim và Ðại tá Trần Thị Ngọc Thuận.

PV