Hồi âm bài Công ty xi măng Xuân Thành khai thác mỏ sét khi chưa có giấy phép

Thứ Năm, 21-05-2020, 22:40
Theo giấy phép, Công ty xi măng Xuân Thành chỉ được khai thác 250.346 tấn từ 29-3-2019 đến 29-3-2020.

NDĐT – Ngày 20-5, Báo Nhân Dân điện tử có đăng bài “Công ty xi măng Xuân Thành khai thác mỏ khi chưa có giấy phép”, ngày 21-5, Công ty CP xi măng Xuân Thành đã có công văn số 59/2020/CV-XMXT gửi báo Nhân Dân với nội dung:

“Ngày 20-5-2020, trên Báo Nhân Dân có đăng bài viết tiêu đề: Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành khai thác mỏ khi chưa có giấy phép? Về nội dung bài báo nêu, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành xin thông tin với quý báo như sau:

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020 có một số đơn vị báo chí đăng bài viết về nội dung liên quan đến quá trình khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành. Ngay sau khi nhận được các thông tin trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định số: 67/QĐ-TNMT ngày 12-3-2020 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành.

Ngày 25-3-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành kết luận kiểm tra số: 455/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản của Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành. Trong đó kết luận nêu Công ty đã xây dựng, hoàn thiện các công trình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản”.

* Công ty xi măng Xuân Thành khai thác mỏ khi chưa có giấy phép?

PV