Đề nghị kỷ luật lãnh đạo Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long

Thứ Bảy, 13-07-2019, 15:00
Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn.

NDĐT - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo số 183/BC-SNV, do Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Hồng Quân ký ngày 8-7-2019, chỉ ra nhiều sai phạm của Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn. Báo cáo cũng đề nghị xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt, cấp lãnh đạo của Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long.

Bản báo cáo của Sở Nội vụ Vĩnh Long cho thấy, Trưởng Ban Quản lý các KCN Phạm Thành Khôn bị tố cáo 10 nội dung. Trong đó có nhiều nội dung tố cáo đúng, điển hình như: Che giấu sự thật về vụ cháy cơ quan, công tác xét thi đua hằng năm cho chính bản thân; xét thành tích năm cho các cán bộ bị UBND tỉnh kỷ luật; làm khó người có thai và vô cớ hạ bậc thi đua cán bộ là phụ nữ đang mang thai…

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn và tập thể lãnh đạo quản lý, các cá nhân thuộc Ban vì thực hiện chưa đúng công văn chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Điều chỉnh kết quả đánh giá công chức năm 2019 và hủy một phần quyết định công nhận 10 chiến sĩ thi đua cơ sở đối với đồng chí Phạm Thành Khôn. Hạ mức đánh giá từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” xuống mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” đối với cá nhân đồng chí Phạm Thành Khôn.

Đồng thời, tổ chức lại việc đánh giá, xếp loại công chức, thu hồi các quyết định khen thưởng thành tích sai quy định đối với các cá nhân: Phạm Thành Khôn, Nguyễn Thị Tuyết Mai (Phó Chánh văn phòng kiêm kế toán trưởng), Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên), Trương Văn Tuấn (Trưởng phòng Quy hoạch và môi trường), Vũ Ngọc Tung (nguyên Trưởng phòng Quy hoạch và môi trường), Lê Phước Thiện (Phó ban Quản lý các KCN). Đồng thời thu hồi Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 16-4-2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tặng bằng khen “Tập thể đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước cụm, khối năm 2018”. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thanh tra tài chính về quản lý, thu chi của Ban quản lý các KCN để làm rõ các nội dung thu chi tài chính chưa công khai, hỗ trợ tiền xăng, xe công đưa đón lãnh đạo ban.

BÁ DŨNG