Cách chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch sông Ðà

Thứ Tư, 06-11-2019, 06:33

Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch sông Ðà, đơn vị chủ quản Nhà máy nước mặt sông Ðà vừa quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn, do thời gian qua ông Tốn có liên đới trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Ðà, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4-11-2019. Ông Nguyễn Văn Tốn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan công việc đang quản lý cho cán bộ được phân công tiếp nhận chức danh này.

PV