Bắt đầu thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo
Bắt đầu thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

NDĐT - Từ 10 giờ sáng nay, ngày 23-3, Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng xã hội VCNET bắt đầu tuần thi thứ nhất. Theo Thể lệ Cuộc thi, tuần thi thứ nhất sẽ kết thúc vào đúng 9 giờ ngày thứ Hai tuần sau (ngày 30-3) trước khi diễn ra tuần thi thứ hai.

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”
Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”

Điều 1: Mục đích

- Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Tổ chức thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo
Tổ chức thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo

NDĐT- Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, sẽ diễn ra hằng tuần trong 16 tuần, bắt đầu từ ngày 23-3 đến ngày 13-7.