Bình luận quốc tế

Sự đoàn kết vững chắc

Thứ Năm, 28/02/2019, 03:03:30

Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) Cuba vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân (diễn ra hôm 24-2), theo đó, bản Hiến pháp mới đã được đa số cử tri Cuba thông qua. Văn bản pháp lý mang ý nghĩa lịch sử được ủng hộ thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Cuba, mở ra thời kỳ mới, với những động lực phát triển mới cho "Hòn đảo Tự do".

Trải qua 43 năm, kể từ khi bản Hiến pháp hiện hành ra đời (năm 1976), Cuba từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tối cao, cập nhật phù hợp xu thế mới trong bối cảnh khu vực và thế giới luôn có những biến động khó lường. Cùng hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu, Chủ tịch CubaMiguel Diaz Canel khẳng định, dự thảo Hiến pháp mới của Cuba là một văn bản pháp lý hiện đại, định hình Nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, cho phép khơi thông các tiến trình cần thiết và những bước đi mạnh mẽ trong tiến trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của Cuba. Chủ tịch Ð.Ca-nên nhấn mạnh, Hiến pháp do người dân Cuba cùng tạo nên, vì thế bảo đảm quyền lợi của mọi người dân.

Theo Chủ tịch NEC A.Balseiro, có gần 7,85 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 24-2, trong đó hơn 6,8 triệu cử tri bỏ phiếu ủng hộ thông qua Hiến pháp mới. Tỷ lệ cử tri ủng hộ bản Hiến pháp mới đạt 73,31% tổng số cử tri đăng ký trên toàn quốc, vượt xa mức yêu cầu 50% để thông qua văn kiện pháp lý này, theo luật Cuba. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng một tuần sau cuộc bỏ phiếu. Hiến pháp mới có hiệu lực sau khi kết quả trưng cầu ý dân được đăng trên Công báo Nhà nước Cuba. NEC cũng cho biết, toàn bộ tiến trình cuộc trưng cầu ý dân diễn ra suôn sẻ, với hơn 425 nghìn nhân viên nhà nước và cộng tác viên là học sinh, sinh viên tham gia công tác bảo vệ tại điểm bỏ phiếu.

Cuộc trưng cầu ý dân là bước quan trọng trong tiến trình cải tổ Hiến pháp toàn diện ở Cuba, vốn được quyết định tại Ðại hội toàn quốc Ðảng Cộng sản Cuba lần thứ VI năm 2011 và chính thức khởi động từ kỳ họp Quốc hội Cuba khóa IX hồi tháng 7-2018. Một ủy ban đặc biệt được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thứ nhất Ðảng Cộng sản Cuba Raul Castro, nhằm chuẩn bị nội dung dự thảo Hiến pháp mới. Quốc hội Cuba sau đó tiến hành tham vấn rộng rãi trong người dân. Trong ba tháng, đã có hơn tám triệu người dân tham gia, với hơn 1,1 triệu ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, trước khi Quốc hội thông qua bản dự thảo cuối cùng vào tháng 12-2018. Phụ san đặc biệt đăng toàn bộ dự thảo cuối cùng của Hiến pháp mới trở thành ấn phẩm in có số lượng bán ra lớn nhất trong mười năm qua.

Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba, gồm phần mở đầu và 229 điều, được chia thành 11 mục, 24 chương và 16 phần. Bên cạnh việc tái khẳng định mục tiêu và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng việc duy trì nền tảng cơ bản của mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, dự thảo Hiến pháp mới đưa ra nhiều thay đổi quan trọng, như xác định rõ hơn vai trò của Ðảng Cộng sản, tuyên bố tính chất pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhà nước Cuba, ấn định tính tối thượng của Hiến pháp trong hệ thống tư pháp, định ra các chức danh lãnh đạo mới cùng các quy định về nhiệm kỳ và giới hạn tuổi bổ nhiệm, trao thêm quyền tự chủ cho các đơn vị hành chính địa phương và hiến định bổ sung nhiều quyền công dân.

Văn bản Hiến pháp mới sẽ mở đường cho cải cách kinh tế, hướng tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững trên hòn đảo vùng Caribe; công nhận các thành phần kinh tế mới và đề ra cơ chế tự chủ cho các doanh nghiệp nhà nước. Trước đó, tiến trình cải cách kinh tế quy mô lớn ở Cuba đã được khởi động từ cuối những năm 2000, khi người dân được làm việc trong hơn 180 ngành nghề trong lĩnh vực tư nhân. Năm 2012, các quy định về cải cách kinh tế dài hạn đã được thông qua.

Cuba kỷ niệm dấu mốc 60 năm Cách mạng thành công năm 1959 bằng bản Hiến pháp mới. Với hàng triệu người dân hăng hái tham gia, cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới thành công, minh bạch, đúng luật pháp, một lần nữa khẳng định sự đoàn kết vững chắc của người dân, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh của Cách mạng Cuba, hướng tới một tương lai tươi sáng trên "Hòn đảo Tự do" kiên cường.

ANH TÚ