Thêm 5.200 tỷ đồng mua trái phiếu chính phủ

Thứ Hai, 24-12-2018, 23:56
Một phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ.

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 5-12-2018 và đã huy động được tổng cộng 5.200 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu ban đầu là 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-11-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có bốn thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-11-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 142.547 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG