Hơn 10 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP trong tháng 11

Thứ Hai, 24-12-2018, 23:56

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 11/2018, HNX đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 10.220 tỷ đồng trái phiếu, tăng 23% so với tháng 10/2018.

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 11 đạt 52,1%. Khối lượng đặt thầu của tháng 11 gấp 1,78 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 5,00-5,10%/năm, 15 năm trong khoảng 5,25-5,30%/năm. So với tháng 10/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên các kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,15%/năm), 15 năm (tăng 0,10%/năm).

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

3.000.000.000.000

9.853.000.000.000

0

4,6 - 5,35

0 - 0

2

7 Năm

2

1.000.000.000.000

1.300.000.000.000

0

4,82 - 5,5

0 - 0

3

10 Năm

4

7.800.000.000.000

11.310.000.000.000

6.210.000.000.000

4,95 - 5,85

5 - 5,1

4

15 Năm

4

7.800.000.000.000

12.510.000.000.000

4.010.000.000.000

5,25 - 6

5,25 - 5,3

Tổng

14

19.600.000.000.000

34.973.000.000.000

10.220.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 515 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,15% về giá trị so với tháng 10/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 753 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 74,7 nghìn tỷ đồng, giảm 16,3% về giá trị so với tháng 10/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,36 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 1,15 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repo của NĐTNN.

HUY PHƯƠNG