Giá xăng 92 tăng nhẹ

Thứ Ba, 28-07-2020, 15:01
(Ảnh minh họa: GIANG KHÔI)

Chiều 28-7, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán mặt hàng xăng RON95 so với kỳ trước, tăng nhẹ giá xăng E5RON92 thêm 151 đồng/lít.

Theo đó, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với với các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước. Cụ thể, xăng E5RON92 trích lập ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg

Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng: xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 961 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 479 đồng/lít (kỳ trước là 526 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước 88 đồng/lít), dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 254 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, ngừng chi sử dụng (kỳ trước 167 đồng/lít)..

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: 14.409 đồng/lít (Xăng E5RON92); 14.973 đồng/lít (Xăng RON95-III); 12.397 đồng/lít (Dầu diesel 0.05S); 10.279 đồng/lít (Dầu hỏa); 11.183 đồng/kg (Dầu mazut 180CST 3.5S).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ ngày 28-7.

Giá xăng E5RON92 tăng nhẹ  -0
Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 (Số liệu: Moit.gov.vn; Đồ họa: GIANG KHÔI) 


 

          

GIANG KHÔI