Đã có gần 150 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Hai, 24-12-2018, 23:57

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tính từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 149.777 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Ngày 12-12, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành và đã huy động được tổng cộng 7.230 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5-12-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 2.430 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5-12-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 149.777 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG