100 triệu USD hỗ trợ phát triển ngành tài chính

Chủ Nhật, 23-12-2018, 20:28
(Ảnh: Reuters)

NDĐT - Ngày 4-12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết đã phê duyệt gói tín dụng trị giá 100 triệu USD để phát triển lĩnh vực tài chính của Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng.

Theo ADB, đây là gói tín dụng của Chương trình Phát triển và Phổ cập lĩnh vực tài chính giữa ADB và Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí phát đi hôm nay, ADB cho biết, Chương trình sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc củng cố sự ổn định tài chính, phát triển các thị trường vốn trong nước, và tăng cường tính phổ cập tài chính.

Theo đó, Chương trình sẽ hỗ trợ một số cải cách của Việt Nam nhằm củng cố, làm sâu sắc thêm, và mở rộng phạm vi khu vực tài chính chính thống.

Những cải cách này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý và các quy định để giải quyết các khoản nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu chính phủ, cũng như các biện pháp chính sách để áp dụng cách tiếp cận dựa trên thị trường đối với phổ cập tài chính thông qua tài chính vi mô và công nghệ tài chính.

Chương trình biểu hiện cho mối quan hệ đối tác từ trung tới dài hạn về phát triển lĩnh vực tài chính giữa ADB và Việt Nam. Chương trình này nhất quán với Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011-2020 của Việt Nam và Chiến lược 2030 của ADB trong việc giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và bất bình đẳng trong thu nhập.

KHÁNH GIANG