#trợ cấp BHXH

Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thuận lợi trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
16:39 29/07/2020

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện Thông báo số 253/TB-VPVP ngày 25-7-2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ký ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 28-7, gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.