#trái phiếu Chính phủ

Lào phát hành trái phiếu Chính phủ lần 3
16:59 16/11/2020

Lào vừa công bố việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt mới trên thị trường chứng khoán Lào có tổng giá trị 3.200 tỷ kíp Lào và 50 triệu USD thông qua ba công ty chứng khoán là là Công ty đại chúng chứng khoán LANEXANG, Công ty TNHH BCEL-KT và Công ty TNHH chứng khoán Lào - Trung.

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP
15:25 28/10/2020

Ngày 28-10, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Lãi suất giảm mạnh, thêm 7.646 tỷ đồng “đổ” vào TPCP
15:35 07/10/2020

Ngày 7-10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 7.646 tỷ đồng, lãi suất giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất tăng, TPCP hút 6.320 tỷ đồng
11:54 27/08/2020

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 26-8, đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Huy động được 116 tỷ đồng TPCP
19:11 29/07/2020

Ngày 29-7, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 116 tỷ đồng, lãi suất giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm.