#thoái vốn

Viettel tiếp tục thoái vốn tại CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel
16:39 15/11/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 10-12 tới, sẽ tổ chức phiên đấu giá thoái vốn 630.748 phần của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ, với giá khởi điểm 27.500 đồng/cổ phần.

Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều chuyển biến tích cực
10:29 06/11/2020

“Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đạt một số kết quả, thu từ cổ phần hóa, thoái vốn bám sát kế hoạch Quốc hội giao. Công tác huy động vốn vay, trả nợ và quản lý nợ công được thực hiện chặt chẽ, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội. Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ bội chi giai đoạn 2016 - 2020 dưới 4%”. Đó là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong thời gian qua.

Viettel thoái vốn thành công hơn 527 tỷ đồng tại Viettel Post
10:23 12/11/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã thoái vốn thành công tại phiên bán đấu giá gần 5 triệu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), ngày 11-11, với giá đấu thành công bình quân 105.907 đồng/cổ phần, thu về hơn 527,7 tỷ đồng.

Viettel thoái vốn hơn 7,7 triệu cổ phần tại TCT Công trình Viettel
12:56 11/11/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 7-12 tới, sẽ tổ chức đấu giá thoái vốn 7.746.801 cổ phần của TCT Cổ phần Công trình Viettel (CTR) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với giá khởi điểm 46.600 đồng/cổ phần.