#tạng

79 người đăng ký hiến tặng mô, tạng
12:48 17/10/2020

Sáng 17-10, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) cùng một số Hội Thánh trên địa bàn TP Hà Nội phối hợp Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức Chương trình tình nguyện hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng có chủ đề “Sự sống được tiếp nối”.