#sự sống

Kỳ tích của sự sống
06:08 16/07/2020

Giây phút cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi – Diệu Nhi được tách rời thành công là giây phút sự sống được nảy mầm thêm lần nữa. Với kíp mổ, đây là giây phút mở ra cuộc sống tươi đẹp mới cho hai “công dân nhí” được sống với hình hài nguyên vẹn.