#sao Kim

Núi lửa đang hoạt động trên sao Kim
09:58 21/07/2020

Ngoài bầu không khí độc hại và nhiệt độ nóng chảy của chì, nghiên cứu mới cho thấy sao Kim, hành tinh thứ hai trong hệ mặt trời, có thể có ít nhất hàng chục ngọn núi lửa đang hoạt động.