#đấu thầu TPCP

TPCP thu hút 8.295 tỷ đồng
14:39 14/10/2020

Ngày 14-10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Lãi suất giảm mạnh, thêm 7.646 tỷ đồng “đổ” vào TPCP
15:35 07/10/2020

Ngày 7-10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 7.646 tỷ đồng, lãi suất giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất tăng, TPCP hút 6.320 tỷ đồng
11:54 27/08/2020

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 26-8, đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.