#bị phạt hành chính

Ba nhà đầu tư bị phạt hành chính 170 triệu đồng
22:07 11/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã xử phạt hành chính ba nhà đầu tư, gồm hai tổ chức và một cá nhân, số tiền 170 triệu đồng, do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán: công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hai doanh nghiệp bị phạt hành chính 175 triệu đồng
14:14 05/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 5-11, cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP chứng khoán VNDirect và CTCP Quốc tế Phương Anh, tổng số tiền 175 triệu đồng, do các vi phạm: Cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền; Báo cáo không đúng thời hạn...