#Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Cấp mới nhiều mã chứng khoán trong tuần qua
15:31 02/10/2020

Ngày 2-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp nhiều mã giao dịch và chuyển quyền sở hữu 90 nghìn cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.