#Trần Thanh Mẫn

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025
15:22 18/09/2020

Sáng 18-9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự và phát biểu ý kiến tại điểm cầu Hà Nội.