#Thường trực Chính phủ

Thường trực Chính phủ họp về dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP
18:54 18/12/2020

Chiều 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ thảo luận về dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, văn bản thường được ban hành ngay đầu năm, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

Thường trực Chính phủ họp về chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam
18:46 28/10/2020

Chiều 28-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về Chiến lược phát triển giao thông vận tải (GTVT) đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Thường trực Chính phủ họp ứng phó Covid-19
18:44 18/09/2020

Chiều 18-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ ứng phó dịch Covid-19 với sự tham gia của một số tỉnh, thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

Thường trực Chính phủ họp về kinh tế, xã hội
18:36 19/08/2020

Chiều 19-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021, dự thảo Kế hoạch tài chính - NSNN 2021-2023, dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2021-2025.