#Nghị quyết 116

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
16:15 03/08/2020

Theo Điều 3 của Nghị quyết số 116/2020/QH14 (Nghị quyết 116) về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, hôm nay (3-8), Nghị quyết 116 sẽ chính thức có hiệu lực.