#Làm rõ việc bớt xén gạo hỗ trợ

Cần làm rõ việc bớt xén gạo hỗ trợ người dân bị hạn ở Cư Jút
14:22 29/10/2020

Mặc dù có tên trong danh sách được hỗ trợ gạo do thiệt hại bởi hạn hán năm 2020, nhưng nhiều hộ dân ở thị trấn Ea T’ling huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông không hề nhận được gạo, hoặc chỉ nhận được một phần trong tổng số gạo được hỗ trợ theo quy định.