#LHP Nhật Bản

Tuần lễ phim Nhật Bản tại Việt Nam
15:05 18/09/2020

BHD sẽ cùng với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu các bộ phim của điện ảnh Nhật Bản tại các cụm rạp thuộc hệ thống BHD Star Cineplex ở ba thành phố Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. 

Thưởng thức điện ảnh Nhật Bản trực tuyến
09:42 15/09/2020

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều nơi, một số hoạt động trao đổi văn hóa đã được tổ chức trên mạng internet. Một trong số đó là dự án Moosic Lab x JFF Vol 2, giới thiệu phim Nhật Bản, do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện.