#Dự án khu dân cư Bình Đa

Thanh tra toàn diện Dự án khu dân cư Bình Đa ở Đồng Nai
15:09 24/09/2020

Liên quan đến những dấu hiệu bất thường tại Dự án khu dân cư Bình Đa do Công ty cổ phần phát triển nhà Bình Đa (Bidaco) làm chủ đầu tư, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án này.