#Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang
14:38 18/09/2020

Ngày 18-9, UBND tỉnh Bắc Giang trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V (2020-2025).  Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.