#Đài Tiếng nói Việt Nam - Thơ & Nhạc

Nhiều nhận ra từ cuốn sách kỷ niệm
17:35 14/09/2020

Là cuốn sách quà tặng cho một đợt kỷ niệm trọng thể. Nhưng xa, rộng hơn ý nghĩa kỷ niệm, hồi cố, nó gợi nhắc đến việc soi chiếu và định hình sắc nét hơn những đóng góp cho xã hội từ dòng chảy thơ, nhạc trên cánh sóng, từ bàn tay những con người tỏa lan làn sóng phát thanh của đất nước.