#Chủ tịch HĐND tỉnh

Thái Bình có tân Chủ tịch HĐND tỉnh
12:47 10/08/2020

Sáng 10-8, tại kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.