#Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

Thú vị Cuộc thi "Hành trình thứ hai của hạt"
16:45 17/09/2020

Hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra mắt nhiều công trình bảo vệ môi trường trước diễn biến của dịch Covid-19 như: Vườn ươm thanh niên "Vì một Việt Nam xanh", Cuộc thi "Hành trình thứ hai của hạt" hay "Lít ánh sáng cho bản làng nông thôn mới".