#Cà Lúi

Cà Lúi vui có đường bê-tông
19:49 17/09/2020

Trước mùa mưa năm nay, người dân xã đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Cà Lúi, huyện Sơn Hoà, Phú Yên sẽ có được con đường mới thênh thang về tận trung tâm.