Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Chủ Nhật, 02/12/2018, 02:23:12

Hằng năm, ngành dân số đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26-12). Năm nay, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam đã chính thức được Bộ Y tế phát động với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Buổi tư vấn về dân số sức khỏe, sinh sản cho học sinh Trường THPT Phú Tân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Trong hơn 50 năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định dân số là vấn đề gốc của mọi vấn đề, là nền tảng quan trọng trong phát triển bền vững quốc gia. Do vậy, nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác dân số đã được ban hành. Trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đã giảm từ 6,4 con (năm 1960) xuống còn 2,09 con năm 2006 (đạt mức sinh thay thế) và duy trì liên tục đến nay; tỷ lệ tử vong của bà mẹ khi sinh giảm từ 69/100 nghìn ca sinh sống (năm 2009) xuống còn 54/100 nghìn ca sinh sống (năm 2017); tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi, dưới năm tuổi đều giảm mạnh… đưa Việt Nam thành một trong năm nước đang phát triển có mức tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất trên thế giới. Mặt khác, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tiếp tục tăng và đạt 73,5 tuổi vào năm 2017.

Những kết quả quan trọng nêu trên đã đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhờ thành công của chương trình dân số - sức khỏe sinh sản, Việt Nam đã kết thúc thời kỳ cơ cấu “dân số trẻ” và bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”. Đây là cơ hội có một không hai trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của mỗi quốc gia. Hiện tại, với quy mô dân số gần 95 triệu người, Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên thế giới, thứ tám châu Á và thứ ba khu vực Đông - Nam Á. Số người trong độ tuổi lao động hiện là hơn 64 triệu người (chiếm hơn 68% số dân), đây là nguồn nhân lực to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đầu tư phát triển giáo dục, y tế và việc làm cho lực lượng lao động trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò cốt yếu trong giai đoạn hiện nay.

Theo thống kê, vị thành niên, thanh niên Việt Nam (nhóm từ 10 đến 24 tuổi) chiếm khoảng hơn 22% số dân, là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mang tính chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện” và “Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội, vị thành niên, thanh niên Việt Nam đã có những bước phát triển khá toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền giáo dục, song tình trạng quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV ở vị thành niên, thanh niên vẫn có xu hướng gia tăng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, các khu công nghiệp tập trung…

Mặt khác, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên còn nhiều hạn chế; giáo dục về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục chưa tiếp cận được ở diện rộng; việc cung cấp thông tin, dịch vụ thân thiện về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của vị thành niên, thanh niên. Theo số liệu báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), tình trạng phá thai ở Việt Nam đang ở mức rất cao với 250 đến 300 nghìn ca mỗi năm; cứ 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở độ tuổi vị thành niên; cứ 100 ca phá thai ở phụ nữ tuổi 15 đến 49 thì có 62 ca mang thai ngoài ý muốn...

Đây là những con số đáng lo ngại đòi hỏi các bộ, ngành liên quan nỗ lực hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa để giải quyết những vấn đề liên quan đến mang thai ngoài ý muốn cũng như sức khỏe của vị thành niên, thanh niên.

Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi. Vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được Bộ Y tế xác định là một nội dung ưu tiên trong chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-BYT ngày 15-3-2017 phê duyệt Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2016-2020; đồng thời phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… triển khai chương trình giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản, giới và bình đẳng giới trong nhà trường với các hoạt động cụ thể như: “Góc thân thiện cho học sinh”, “Kịch tương tác cho vị thành niên, thanh niên”; các mô hình “Góc thân thiện cho thanh niên công nhân”, “Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công nhân lao động”…

Để thiết thực hưởng ứng chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay, Bộ Y tế đề nghị bộ máy làm công tác dân số ở các cấp đẩy mạnh truyền thông, giáo dục theo chuyên đề tại địa bàn; tăng cường lồng ghép giữa truyền thông và cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên. Chú trọng mở rộng đối tượng vận động là cha mẹ, ông bà… để giáo dục, động viên con em tham gia tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ; động viên mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ đề, thông điệp của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam. Đồng thời cổ vũ và tạo mọi điều kiện để vị thành niên, thanh niên tích cực học tập, lao động, chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục lành mạnh nói riêng; bảo đảm để vị thành niên, thanh niên được quan tâm chăm lo toàn diện và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

THANH MAI