[Infographic] Chúng ta ở đâu trong thực hiện cam kết phòng chống HIV/AIDS

Thứ Năm, 22/11/2018, 14:20:30

NDĐT - Năm 2018 là năm thứ năm liên tiếp, Việt Nam tiếp tục theo đuổi và thực hiện mục tiêu 90-90-90. Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2018 (từ ngày 10-11 đến 10-12) có chủ đề: “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 vào năm 2020”. Hãy xem, Việt Nam đang ở đâu trong thực hiện cam kết về mục tiêu phòng chống HIV/AIDS.

[Infographic] Chúng ta ở đâu trong thực hiện cam kết phòng chống HIV/AIDS

ĐĂNG PHI - LAM NGỌC