Cơ hội đóng góp vì hòa bình, an ninh bền vững

Thứ Bảy, 08-06-2019, 11:52
Một phiên thảo luận các nhiệm vụ của phía Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại LHQ.

Đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) là cơ hội để Việt Nam thể hiện quan điểm và góp phần tích cực, mang tính xây dựng và có trách nhiệm đối với công việc chung của thế giới. Đó cũng là bước triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác, đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế.

Thí dụ điển hình về hợp tác phát triển

Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập LHQ ngày 20-9-1977, quan hệ giữa Việt Nam và LHQ không ngừng phát triển. Hợp tác giữa Việt Nam và LHQ được đánh giá là thí dụ điển hình về hợp tác phát triển, cũng như nỗ lực của LHQ thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa và nhân đạo. Viện trợ LHQ dành cho Việt Nam trong hơn 40 năm qua có ý nghĩa quan trọng, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển, trên nhiều lĩnh vực thiết yếu.

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam coi hợp tác với LHQ là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam chủ động tham gia đầy đủ và thực chất nhiều lĩnh vực hoạt động và cơ chế của LHQ, trong đó có việc thúc đẩy phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết, chống chạy đua vũ trang,
ủng hộ quá trình giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và thực thi các hiệp ước, công ước của LHQ và xây dựng thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của LHQ, Việt Nam còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác. Mô hình hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ và Xê-nê-gan về trồng lúa được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được coi là hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Ðặc biệt, Việt Nam tích cực phối hợp với các tổ chức phát triển LHQ thực hiện thí điểm sáng kiến "Một LHQ", được các nhà tài trợ đánh giá rất cao.

Với những nỗ lực và đóng góp hiệu quả đối với các hoạt động và tiến trình phát triển của LHQ, Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều cơ quan của LHQ, như là Hội đồng Kinh tế - Xã hội, Hội đồng chấp hành Chương trình phát triển LHQ, Quỹ Dân số LHQ, Hội đồng thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Chấp hành UNESCO, Ðại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Ủy ban Luật pháp quốc tế và nhất là vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm

Trong các nhiệm vụ mà Việt Nam đảm nhiệm thành công tại LHQ, nổi bật là hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009. Ðây là lần đầu Việt Nam tham gia cơ quan quan trọng nhất của LHQ về hòa bình, an ninh quốc tế, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ, do xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phức tạp, cùng những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu trầm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Nhiều đóng góp thực chất, tích cực của Việt Nam đã để lại dấu ấn tốt đẹp, như chủ trì soạn thảo và thương lượng để thông qua Nghị quyết 1889 về các vấn đề phụ nữ và hòa bình, an ninh, một trong bốn văn kiện quan trọng của Hội đồng Bảo an trong lĩnh vực này.

Trong nhiệm kỳ là Ủy viên không thường trực, Việt Nam bắt nhịp nhanh, tham gia đầy đủ, tích cực, chủ động và toàn diện trên tất cả các vấn đề của Hội đồng Bảo an, qua đó góp phần hiệu quả vào việc triển khai đường lối đối ngoại của đất nước, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển. Việt Nam kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, lập trường, nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, khéo léo xử lý những vấn đề khác biệt giữa các thành viên, nhất là các nước lớn. Lãnh đạo LHQ và các nước, các đối tác đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an. Ðảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế và hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình với những đóng góp hiệu quả vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, phồn vinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Việc Việt Nam được nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương với tín nhiệm cao giới thiệu làm ứng viên duy nhất của nhóm cho vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 cho thấy uy tín và vị thế mới của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam tiếp tục chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với LHQ, tham gia các nỗ lực chung, qua đó hỗ trợ tích cực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời thúc đẩy LHQ phát huy vai trò là một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân loại.

Trương Xuân