Nét đẹp cuộc sống ngư dân

Thứ Sáu, 25-10-2019, 16:00

NDĐT - Ngư dân miền biển vẫn chăm chỉ ra khơi lênh đênh cùng với nắng, gió và sóng. Sự chịu thương, chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét đẹp riêng trong lao động. Nét đẹp này đã được tác giả Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế ghi lại.

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

(TÁC GIẢ: NGUYỄN VĂN TRỰC – THỪA THIÊN HUẾ)

ẢNH THAM GIA DỰ THI CUỘC THI ẢNH VẺ ĐẸP VIỆT NAM