Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô
Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17-10-2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô-tô.

Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH).

Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia
Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QÐ-TTg quy định trách nhiệm, thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Quy định mới về đào tạo liên thông trong giáo dục nghề nghiệp
Quy định mới về đào tạo liên thông trong giáo dục nghề nghiệp

NDĐT- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/2017 quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Văn bản có hiệu lực từ ngày 5-11-2017.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1355/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Luật TGPL số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1359/QÐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia
Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.

Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (PCTT); khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (ngày 25-5-2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.