Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường
Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu (TTDL) tài nguyên và môi trường (TNMT).

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố
 Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện:

Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương
Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NÐ-CP Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) ba năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSÐP), phê chuẩn quyết toán NSÐP hằng năm.

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ
Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ

Ngày 30-3, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam.

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Quy định về hòa giải thương mại
Quy định về hòa giải thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (HGTM). Theo quy định tại Nghị định, Trung tâm HGTM được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NÐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.