Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Quy định một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Quy định một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NÐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định).

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 2130/QÐ-TTg, giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2017 cho 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NÐ-CP về Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (mạng lưới TBT) và Ban liên ngành TBT, nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.