Phê duyệt kết quả pháp điển hai chủ đề và 24 đề mục

Thứ Hai, 29/07/2019, 02:49:12

Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

Cụ thể, phê duyệt kết quả pháp điển hai chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng với đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo; chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật với đề mục Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

24 đề mục thuộc 19 chủ đề khác gồm: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bình đẳng giới; Hôn nhân và gia đình; Giáo dục đại học; Kiểm toán Nhà nước; Tiếp công dân; Khoa học và công nghệ; Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm; Phát triển ngành nghề nông thôn; Tài nguyên nước; Dự trữ quốc gia; Thi hành án hình sự; Tiếp cận thông tin; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Công đoàn; Hoạt động chữ thập đỏ; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Phòng, chống mua bán người; Du lịch; Quảng cáo; An toàn thực phẩm.

PV