Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Thứ Ba, 30/04/2019, 04:58:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Theo đó, cá nhân có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép (từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, thì bị xử phạt như sau: vận chuyển động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15 triệu đồng; gỗ thuộc loài thông thường dưới 2 m3; thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15 triệu đồng;... thì bị phạt tiền từ năm đến 15 triệu đồng; vận chuyển ngà voi có khối lượng dưới 0,3 kg; thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 180 đến 210 triệu đồng; động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 180 đến 210 triệu đồng;... thì bị phạt tiền từ 180 đến 210 triệu đồng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 475 đến 500 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 475 triệu đồng trở lên.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp với cá nhân là 500 triệu đồng; tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-6-2019.