Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ

Chủ Nhật, 17/03/2019, 04:50:24

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ (ÐÐ-BÐ). Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động ÐÐ-BÐ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động ÐÐ-BÐ.

Nghị định quy định danh mục hoạt động ÐÐ-BÐ phải có giấy phép gồm: Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ ÐÐ-BÐ cơ bản, chuyên ngành; Kiểm tra chất lượng sản phẩm ÐÐ-BÐ cơ bản, chuyên ngành; Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực; Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không; Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Ðo đạc, thành lập bản đồ địa hình; Ðo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; Ðo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính; Ðo đạc, thành lập bản đồ địa chính; Thành lập bản đồ hành chính; Ðo đạc, thành lập hải đồ; Ðo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Giấy phép hoạt động ÐÐ-BÐ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại Ðiều 51 của Luật Ðo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 5 năm, mỗi lần gia hạn là 5 năm…