Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân

Thứ Năm, 31/01/2019, 01:50:55

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả cho con người và môi trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN.

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tất cả các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN Việt Nam đã tham gia; 100% kế hoạch ứng phó sự cố CBRN các cấp được ban hành.

100% cán bộ ứng phó tuyến đầu (hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển…) được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về nguy cơ CBRN, các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đặc thù phục vụ việc phát hiện sớm, nhất là các nguy cơ mất an ninh liên quan đến CBRN; 50% cảng biển quốc tế loại 1, sân bay và cửa khẩu quốc tế được lắp đặt hệ thống phát hiện và cảnh báo phóng xạ thông qua các chương trình hợp tác, hỗ trợ của quốc tế...

★ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2019/NÐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ ngân sách nhà nước, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11-3-2019, bãi bỏ Nghị định 157/2005/NÐ-CP và Nghị định 48/2012/NÐ-CP.

PV