Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 24/10/2018, 04:21:17

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, có năm trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) gồm có: 1- người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 2- KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, trẻ em dưới sáu tuổi; 3- KCB tại tuyến xã; 4- đối với các trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở; 5- khi người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến. Ðối với các trường hợp khác, mức hưởng BHYT chỉ từ 80 đến 95%.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-12-2018.