Nâng mức xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Thứ Hai, 15/10/2018, 03:12:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, tăng mức xử phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính từ 80 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm, phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên...

Bổ sung mức phạt từ 20 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị phạt. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của mình hoặc tổ chức, cá nhân khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Ðồng thời, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thu lợi bất chính đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác đến dưới 500 triệu đồng.

PV