Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Chủ Nhật, 10/12/2017, 19:34:38

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (mạng lưới TBT) và Ban liên ngành TBT, nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, Cổng thông tin TBT Việt Nam là Cổng thông tin quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam, đặt tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2018, thay thế Quyết định số 144/2005/QĐ-TTg.