Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Chủ Nhật, 22/10/2017, 18:58:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, để bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, đối với nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô, công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm, lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo, được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. Ðối với bồn chứa ngoài trời, phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để hóa chất không thoát ra ngoài môi trường khi xảy ra sự cố,...

Nghị định có hiệu lực từ 25-11-2017.