Hết hạn 70 ngày thanh tra các dự án “đất vàng” của Tập đoàn Lã Vọng

Thứ Tư, 02/01/2019, 11:05:16

NDĐT - Theo thời gian thanh tra Tập đoàn Lã Vọng và các đơn vị thành viên kể từ ngày công bố 3-8-2018, đến nay đã hết thời gian thanh tra 70 ngày. Dư luận đang hết sức quan tâm về kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với Tập đoàn Lã Vọng.

Hết hạn 70 ngày thanh tra các dự án “đất vàng” của Tập đoàn Lã Vọng

Tập đoàn Lã Vọng sở hữu nhiều nhà hàng ở những vị trí đắc địa.

Việc thanh tra Tập đoàn Lã Vọng xét trên báo cáo của UBND TP Hà Nội và kết quả phản ánh của báo chí về việc Tập đoàn Lã Vọng và các đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu “đất vàng” tại Hà Nội để thực hiện dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có một số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Theo đó, ngày 3-8-2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 687/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Lã Vọng (Tập đoàn Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Quyết định nêu rõ: Thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5387/VPCP-V.I ngày 7-6-2018 của Văn phòng Chính phủ. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Tính đến thời điểm này, đã quá 70 ngày thanh tra các dự án của Tập đoàn Lã Vọng, dư luận đang rất quan tâm kết luận được sớm công bố từ Thanh tra Chính phủ.

GIAI THANH